Телефони за спешни повиквания

 

НАЧАЛО / Полезни връзки

Министерство на здравеопазването
Български Лекарски Съюз (БЛС)
Български Фармачевтичен Съюз
Български Зъболекарски Съюз
Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/
Национален център по здравна информация (НЦЗИ)
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по трансплантация
Национален здравен портал
Национален център по наркомании
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Комисия по здравеопазването
Световна здравна организация


Copyright © 2009 / Дизайн от news