На територията на областта ЦСМП разполага с общо
17 мобилни екипа:

5 бр. - реанимационни екипи
1 бр. - лекарски екип
10 бр. - долекарски екипи
1 бр. - транспортен екип


Във всички филиали на ЦСМП - Благоевград са разположени и стационарни екипи
Телефони за спешни повиквания


НАЧАЛО > Структура

Структура на ЦСМП - Благоевград

СТРУКТУРА на ЦСМП - Благоевград

Легенда:
АСС - Административно - стопански сектор
РКЦ - Районна координационна централа
ФСМП - Филиал за спешна медицинска помощ
СЕ - Стационарен екип
РЕ - Реанимационен екип
ЛЕ - Лекарски екип
ДЛЕ - Долекарски екип
ТЕ - Транспортен екип

Copyright © 2009 / Дизайн от news