ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

2700 гр. Благоевград
ул. "Братя Миладинови" 21
п.к. 427


www.csmp-bl.com
тел. 073/88-69-54
факс 073/88-69-54

Телефони за спешни повиквания


НАЧАЛО > Контакти:

Карта ЦСМП - Благоевград

За контакти:
Директор:

Д-р Красимир Михайлов, тел. 073/88 69 54
Гл. счетоводител:
Светла Мицова, тел. 073/88 69 54
Счетоводство:
GSM 0897/000108, тел. 073/88 69 54
Гл. сестра:
Албена Бобошевска, тел. 073/88 69 54
Н-к автокомплекс:
Георги Опълченски, тел. 073/88 69 54
Зав. ЛС:
Мария Танчева, тел. 073/88 69 54
Орг. ТРЗ:
Мариана Митрева, тел. 073/88 69 54
Техн. сътрудник:
Гергана Михалкова, тел. /факс: 073/88 69 54

Сигнали за корупция може да подадеде на следните места:
на тел. 073/88-69-54
на електронен адрес: antikorupcia@csmp-bl.com
в пощенските кутии, поставени в срадите на филиалите на ЦСМП
към Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Copyright © 2009 / Дизайн от news