Телефони за спешни повиквания

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Добре дошли на страниците на сайта на
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Благоевград

В тях, всеки гражданин има възможност да получи актуална и полезна информация
относно дейността, структурата и филиалите на ЦСМП.


Copyright © 2009 / Дизайн от news