Телефони за спешни повиквания

НАЧАЛО / ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12...


ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2 във връзка от ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И
РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ЦСМП - Благоевград:
Главна мед. сестра Албена Бобошевска, декларация по чл.12 ...
Технически сътрудник Гергана Михалкова, декларация по чл.12 ...

ФСМП - Благоевград:
Лекар - Красимир Стойчев, декларация по чл.12 ...

ФСМП - Сандански:

ФСМП - Петрич:
Лекар - д-р Снежана Йорданова, декларация по чл.12 ...
Лекар - д-р Соня Великова, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Иван Попов, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Вангелия Рускова, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Георги Харизанов, декларация по чл.12 ...
Мед. сестра - Мария Панкова, декларация по чл.12 ...

ФСМП - Разлог:
Мед. фелшер - Таня Груева, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Иван Велев, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Мустафа Дунгьов, декларация по чл.12 ...
Мед. сестра - Росица Цолева, декларация по чл.12 ...
Мед. сестра - Нурие Терзи, декларация по чл.12 ...

ФСМП - Гоце Делчев:
Зав. ФСМП - д-р Илия Божиков, декларация по чл.12 ...
Лекар - Христо Вълчев, декларация по чл.12 ...
Мед. сестра - Фердеска Тупева, декларация по чл.12 ...
Мед. сестра - Надка Вантова, декларация по чл.12 ...
Мед. сестра - Мария Патинова, декларация по чл.12 ...
Мед. сестра - Любляна Мецова, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Саами Узунов, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Мария Папазова, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Бойка Чонева, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Атанас Плевнелиев, декларация по чл.12 ...

ФСМП - Симитли:
Мед. фелшер - Марийка Командова, декларация по чл.12 ...
Мед. сестра - Катя Златева, декларация по чл.12 ...

ФСМП - Кресна:
Зав. ФСМП - Димитър Котрулев, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Димитър Запрев, декларация по чл.12 ...

ФСМП - Банско:
Мед. сестра - Недялка Гълъбова, декларация по чл.12 ...
Мед. фелшер - Бойчо Шишманов, декларация по чл.12 ...

ФСМП - Якоруда:
Мед. сестра - Зелха Дракелова, декларация по чл.12 ...

Copyright © 2009 / Дизайн от news