Телефони за спешни повиквания

НАЧАЛО / Данни за дейността на ЦСМП

Сведение за дейността на ЦСМП - Благоевград за 2009 год.
Сведение за дейността на ЦСМП - Благоевград за 2010 год.
Сведение за дейността на ЦСМП - Благоевград за 2011 год.
Сведение за дейността на ЦСМП - Благоевград за 2012 год.


За периода: Декември 2012 год
.

Брой филиали - 10
Обслужващо население - 323 552, в т. ч. Деца - 64 119
Територия - 6 449 кв.км


таблица 1

N:

Показатели
Общо
СМП
МП
Транспорт
1
постъпили повиквания
2247
1742
436
69
2
изпълнени повиквания
2226
1723
434
69
3
предадени на др. лечебни заведения
0
0
0
4
повиквания забавени от оператор
0
0
0
0
5
повиквания забавени от екипите
0
0
0
0
6
подаденият адрес не е открит
2
2
0
0
7
посоченото лице не е открито
9
8
1
0
8
подателя се е отказал от помощ
10
9
1
9
лица получили медицинска помощ в т.ч.
2157
1723
434
10
деца получили медицинска помощ
165
148
17
11
хоспитализирани пациенти в т.ч.
232
197
35
12
хоспитализирани деца
29
29
0
13
амбулаторни прегледи
2993
14
починали преди пристигане на екипите
60
47
13
0
15
починали при обслужване извън СО
3
2
1
16
починали при обслужване в СО
0
17
починали по време на транспорт
0
0
0
0
18
брой реанимации
9
9
0
19
направени ЕКГ
515
431
84
20
хирургически манипулации
94
51
43
21
изпрат. повече от 1 линейка
1
1

таблица 2
N:
травми
възрастни
деца
1
криминални
5
0
2
опит самоубиство
1
0
3
производствени
1
4
битови
117
10
5
транспортни
28
1
6
спортни
0
1
7
общо
152
12

таблица 3
N:
отравяния
възрастни
деца
1
битови случайни
24
0
2
битови умишлени
0
0
3
професионални
0
4
общо
24
0

таблица 4
докарани от екипи СМП
възрастни
деца
постъпили в СО/СС
637
66
Copyright © 2009 / Дизайн от news