Телефони за спешни повиквания

НАЧАЛО / Вътрешни правила


Заповед №144/31/05/2016г, качена на 07/06/2016 г - свали файл

Вътрешни правила от 07/06/2016 г - свали файл

Вътрешни правила за планиране, организация и контрол при провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки в ЦСМП - Благоевград по реда на ЗОП, в сила от 01/07/2014 г.

свали файл


Вътрешни правила за поддържане профил на купувача в ЦСМП - Благоевград
свали файл

Copyright © 2009 / Дизайн от news